Komplexní výměny

Nabízíme přípravu "na klíč" od konkrétního záměru vč. fotodokumentace, vypracování individuální projektové dokumentace, zajištění statického výpočtu autorizovanou osobu, požárně bezpečnostního řešení zpracované příslušným technikem a posléze stanoviska Hasičského záchranného sboru, event. zajištění hlukové studie vč. stanoviska Krajské hygienické stanice až po vlastní výrobu, montáž a následný servis.

Nabídka našich zařízení je široká:

  • hydraulické výtahy
  • nákladní výtahy do nosnosti 10000 kg
  • výtahy do rodinných domů
  • autovýtahy
  • panoramatické výtahy
  • hydraulické zvedací plošiny
  • schodišťové a hydraulické zvedací plošiny pro invalidní občany
  • výtahové šachty