Ostatní produkty

Řada našich partnerů a spolupracovníků má zkušenosti s inženýringem, finančním zabezpečením či samotnou realizací stavebních prací, kterými je třeba se vždycky při revitalizaci bytového fondu zabývat. Proto s povděkem kvitujeme pozvání na členskou schůzi či shromáždění vlastníků, kde přítomné delegáty seznámíme s možnostmi rekonstrukce, technickými provedením, časovou a ekonomickou náročností vč. případných návrhů profinancování.

Jsme připraveni zajistit celou investiční akci tzv. „na klíč“, tzn. od vypracování energetického auditu vč. energetického průkazu budovy, kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (stávající stav, navrhovaný stav, půdorysy, položkové rozpočty, barevné řešení, statické posudky, požárně bezpečnostní řešení apod.). až po případnou vlastní výměnu plastových oken, zateplení fasády, střechy, sanaci balkónů, rekonstrukci rozvodů či novou elektroinstalaci. Samozřejmostí je vyřízení stanoviska Poradenského a informačního střediska (PIS), vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby na základě postoupené plné moci, bude-li to zapotřebí.

Dále zajistíme:

  • 24-hodinový vlastní servis vč. vyproštění
  • pravidelné revize
  • řemeslné a doprovodné práce
  • nátěry a opravy klecí
  • opláštění šachet
  • účast při kontrolách státních orgánů, akreditovaných či autorizovaných osob