Servis

Dle preferencí našich zákazníků nabízíme tři základní „balíčky“ pravidelné údržby výtahů lišící se rozsahem prováděných úkonů zahrnutých do paušální ceny:

Základní servis

Představuje provádění pravidelné údržby, přičemž opravy (hodinová sazba servisního pracovníka, doprava apod.), materiál a neplánované zásahy jsou fakturovány samostatně vždy v souladu s uzavřenou Servisní smlouvou o dílo, resp. Záručním a Reklamačním řádem společnosti MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY na základě oboustranně podepsaného zakázkového listu.

Komplexní servis

Představuje kromě základní údržby daného výtahového zařízení také vykonávání nejrůznějších prohlídek a zkoušek stanovených závaznými normami a odstraňování veškerých běžných provozních poruch (vyjma úmyslného či násilného poškození):

Rozšířený komplexní servis

Rozšiřuje činnosti prováděné v rámci komplexního servisu o „automatické“ odstranění veškerých poruch včetně dodání nezbytných náhradních dílů. Takto koncipovaná Servisní smlouva o dílo s maximálním rozsahem úkonů zajišťuje objednateli/ zákazníkovi/provozovateli provozní stav výtahů na vysoké úrovni. Je uzavírána vždy po odborném auditu vykonaném našimi zkušenými revizními techniky.